Compiling an Arduino Firmware in JavaScript from Your RaspberryPI3 with NectarJS

With NectarJS, you can compile a firmware for Arduino with your Raspberry PI 3 in a simple shell. Read more

Similar

Middle Express JavaScript

Expressjs giờ đây không còn quá xa lạ với những anh em làm web hay sử dụng expressjs rest api với môi trường node nữa rồi. Nhưng hẳn nhiều trường hợp trong khi làm rest api khi check data thì chỉ có anh em làm nhiều mới biết, null, length, underfined... (more…)

Read more »